• Introductie

  Na de aangekondigde versoepeling van de Corona maatregelen aangaande sport 1 Juli, kunnen we als honk- en softbalvereniging Wizards of BoZ weer (competitie)wedstrijden spelen en trainingen aanbieden. Per 1 juli gelden de volgende versoepelingen voor de sport:

  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
  • Kleedruimtes en toiletvoorzieningen van de sportaccommodatie zijn weer open. Gebruik maken van de douches is nog niet toegestaan bij de Wizards of BoZ.
  • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

  In de rest van dit document gaan we verder in op de rolverdeling binnen de vereniging en de meer gedetailleerde protocollen. De protocollen zijn gebaseerd op het “Generiek Protocol Verantwoord Sporten” van NOC*NSF en op de specifieke aanvullingen voor de honk- en softbalsport van de KNBSB.

 • Rolverdeling binnen de vereniging

  Het bestuur is:

  • Eindverantwoordelijk voor handhaving van dit protocol
  • Eindverantwoordelijk voor het protocol en de afstemming hiervan met de gemeente Bergen op Zoom, overige sportclubs op sportpark de Staakberg en de KNBSB waar nodig.
  • Verantwoordelijk voor het voorbereiden van de accommodatie dmv het aanbrengen van markeringen voor rijrichtingen en looppaden.
  • Verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van de benodigde desinfectiemiddelen en/of zeep
  • Verantwoordelijk voor het communiceren van het protocol aan alle leden (inc. trainers en coaches) en ouders van jeugdleden
  • Verantwoordelijk dat altijd EHBO-materialen beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;

  Trainers/coaches zijn;

  • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het protocol tijdens trainingen en wedstrijden. Trainers/coaches hebben de plicht spelers en ouders aan te spreken op hun gedrag als ze zich niet houden aan de algemene richtlijnen voor hygiëne en veiligheid of aan het protocol verantwoord sporten, en indien nodig deze spelers en ouders naar huis te sturen.
  • Aanspreekpunt voor Corona gerelateerde zaken op de accommodatie tijdens de trainingen.
  • Verantwoordelijk voor het voorbereiden van trainingen in lijn met dit protocol

  Spelers:

  • Spelers hebben de plicht om zich te houden aan dit protocol en aanwijzingen van de trainers/coaches en/of het bestuur op te volgen. Indien dit niet gebeurt hebben trainers/coaches het recht spelers van de accommodatie te sturen.

  Ouders van jeugdspelers:

  • Ouders hebben de plicht om zich te houden aan dit protocol en om aanwijzingen van de trainers/coaches en/of het bestuur op te volgen. Indien dit niet gebeurt hebben trainers/coaches het recht ouders van de accommodatie te sturen.

  Vrijwilligers voor bardienst:

  • De personen die bardienst draaien ontvangen de tegenpartij bij wedstrijden en overhandigen hen het relevante protocol voor verantwoord sporten bij de Wizards of BoZ
  • De personen die bardienst draaien zorgen voor desinfectie van de handcontactpunten in de kantine zoals de pinautomaat, deurklinken, etc.
 • Algemene richtlijnen hygiëne en veiligheid – voor iedereen

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • Houd 1,5 m afstand met personen van 19 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
  • Vermijd drukte;
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; Zorg dat je altijd papieren zakdoekjes bij je hebt.
  • Geen onnodig fysiek contact (handen schudden, high fives, yellen, slidings etc.) 
  • Voor alle spelers geldt dat ze normaal spelcontact mogen hebben tijdens trainingen en wedstrijden
  • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. Spugen is verboden
  • Douche thuis en niet op de sportlocatie; Douches zijn gesloten.
  • Als speler kom je niet eerder dan 1 uur voor wedstrijden aan op de sportlocatie, voor trainingen geldt dat spelers niet eerder dan 10 minuten voor de training op de sportlocatie aankomen.
 • Op de accommodatie

  • De accommodatie is open voor spelers, kader ouders en publiek
  • Op de parkeerplaats geldt een verplichte rijrichting, deze is gemarkeerd met pijlen op de grond.
  • De kantine is open en in de kantine is één richtingsverkeer. Ingangen en uitgangen zijn gemarkeerd, volg de peilen in de kantine en houd 1,5 meter afstand. Bij voorkeur contactloos betalen in de kantine.
  • Op het terras bij de kantine dient ook 1,5 meter afstand gehouden te worden.
  • Kleedkamers 1 en 4 zijn open en kunnen gebruikt worden om om te kleden, houd wel 1,5 meter afstand. Spelers zijn zelf verantwoordelijk om deze 1,5 meter aan te houden
  • Het gebruik van de douches is nog niet toegestaan. Aangezien de douches na iedere beurt gedesinfecteerd moeten worden en we daar als kleine club geen mankracht voor hebben, blijven de douches voorlopig buiten gebruik
  • Publiek van ouder dan 18 jaar dient te allen tijde 1,5 meter afstand te houden
  • In de dug-out geldt voor, tijdens en na afloop van een wedstrijd het volgende:
  • Alleen stafleden die strikt noodzakelijk in de dug-out/op het speelveld aanwezig dienen te zijn, mogen met 1,5 meter afstand in de dug-out plaatsnemen. Alle overige stafleden dienen buiten de afrastering van het veld (tribune) plaats te nemen.
  • Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, moeten wisselspelers buiten de afrastering van het veld (tribune) plaatsnemen.
  • Bij Jeugdwedstrijden moeten volwassenen en sporters 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Bij Seniorenwedstrijden moeten alle aanwezigen 1,5meter afstand van elkaar houden.
  • Een batboy/-girl is niet toegestaan.
  • Een verenigingsscorer in de dug-out is niet toegestaan. Hij moet buiten de afrastering van het speelveld (tribune) plaatsnemen.
  • Er geldt een maximum van 250 toeschouwers op de accommodatie
 • Tijdens trainingen en wedstrijden

   

  Voor trainers/coaches:

  • Gebruik geen oefeningen waarbij sporters en trainers/coaches binnen 1,5 meter van elkaar komen.
  • Laat sporters van 19 jaar en ouder sporters tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand houden;
  • Als sporters tijdens de training/wedstrijd materialen in roulatie gebruiken (bijvoorbeeld een knuppel, helm, et cetera), zorg er dan voor dat bij elk roulatiemoment het materiaal wordt gedesinfecteerd.
  • Desinfecteer direct na de training/wedstrijd de gebruikte ballen.
  • Desinfecteer direct na de training/wedstrijd alle gebruikte materialen, zoals ballen, knuppels, ballentonnen, pionnen, mobiele schermen, slagkooi, et cetera.
  • Neem het van toepassing zijnde protocol voor wedstrijden door met de sporters/stafleden van het team.
  • Tijdens een wedstrijd geldt voor de dugout-bezetting het volgende:
  • Alleen stafleden die strikt noodzakelijk in de dugout/op het speelveld aanwezig dienen te zijn, mogen met 1,5 meter afstand in de dugout plaatsnemen. Alle overige stafleden dienen buiten de afrastering van het veld (tribune) plaats te nemen.
  • Bij Jeugdwedstrijden moeten volwassenen en sporters 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Bij Seniorenwedstrijden moeten alle aanwezigen 1,5meter afstand van elkaar houden.
  • Een batboy/-girl is niet toegestaan.
  • Een verenigingsscorer in de dug-out is niet toegestaan. Hij moet buiten de afrastering van het speelveld (tribune) plaatsnemen.
  • Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, moeten wisselspelers buiten de afrastering van het veld (tribune) plaatsnemen. (Let op: Deze afwijking van de spelregels geldt in 2020 vanwege buitengewone omstandigheden.)
  • Houd bij de plate-conference de landelijke richtlijnen aan zoals geen handen schudden en 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Beperk bezoeken aan de werpheuvel en beperk gegroepeerd overleg met en tussen sporters. Houd 1,5 meter afstand van elkaar aan.
  • Houd bij het doorgeven van wissels aan de (plaat)scheidsrechter 1,5 meter afstand van elkaar aan.
  • Houd bij een protestactie bij een (plaat)scheidsrechter 1,5 meter afstand van elkaar aan.
  • Zorg ervoor dat de plaatscheidsrechter zelf de wedstrijdballen in de dug-out kan pakken en daarbij 1,5 meter afstand kan aanhouden.
  • Zorg ervoor dat slagmensen hun gebruikte beschermings-/hulpmiddelen bij zich houden of zelf in de dug-out terugleggen. De gebruikte knuppel mag door een andere sporter worden opgeruimd, maar de knuppel moet daarna wel worden gedesinfecteerd en de 'opruimer' dient zijn handen te desinfecteren.

  Voor sporters:

  • Gebruik (indien mogelijk) alleen je eigen materiaal zoals handschoen, knuppel, catcher-uitrusting, helm, handdoek om materiaal te drogen, et cetera.
  • Zorg dat je eigen materiaal van een duidelijk merkteken is voorzien.
  • Bij gebruik tijdens een training/wedstrijd van materiaal van de vereniging: Zorg er dan voor dat je tijdens die training/wedstrijd als enige dat materiaal gebruikt. Of desinfecteer het materiaal bij elk roulatiemoment.
  • Direct na afloop van de training/wedstrijd maak je het door jou gebruikte materiaal schoon door het te desinfecteren.
  • Sla, voor zover mogelijk, met slaghandschoenen.
  • Gebruik geen kauwgom, tabaksproducten of zonnepitten om ‘spugen’ te voorkomen.
  • Pak bij inningwissels zelf je eigen materialen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat een collega-sporter alvast je handschoen/pet mee het veld opneemt.
  • Vermijd ‘social talks’ in het veld (bijvoorbeeld bij het honk tussen een honkloper en honkman).

  Voor (bonds en verenigings) officials (scheidsrechters en scorers):

  • Je bent als official niet verantwoordelijk voor het handhaven van de geldende protocollen en coronamaatregelen. Uiteraard mag je iemand wel ergens op aanspreken. Alle betrokkenen op en rond het speelveld moeten met elkaar zorgen dat de protocollen en coronamaatregelen worden opgevolgd.
  • Behoor je tot een risicogroep, dan dien je zelf je risico te analyseren of je je op de sportaccommodatie in groepen en op het speelveld wilt begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, bedrijfsarts of behandelend arts.
  • Scheidsrechters:
  • Het reguliere aantal scheidsrechters mag een wedstrijd leiden.
  • De veldscheidsrechter(s) moet(en) in het veld zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van de sporters aanhouden.
  • In overleg met de twee spelende teams wordt bepaald of de plaatscheidsrechter achter de plaat plaatsneemt of op de heuvel achter de werper.
  • Een scheidsrechter mag op eigen initiatief een mondkapje (of ander beschermingsmiddel) dragen.
  • Scorers:
  • Een verenigingsscorer in de dug-out is niet toegestaan. Hij moet buiten de afrastering van het speelveld (tribune) plaatsnemen.
  • Kom niet onnodig ver voor aanvang van jouw wedstrijd naar de accommodatie. Houd maximaal één uur voor het aanvangstijdstip aan.
  • Houd bij het omkleden en douchen in de kleedkamer 1,5 meter afstand van elkaar aan. Bij meerdere
  • officials: Vraag eventueel naar meerdere kleedkamers of zorg voor roulatie van omkleedmomenten.
  • Gebruik (indien mogelijk) alleen je eigen materiaal/uitrusting.
  • Bij gebruik tijdens een wedstrijd van materiaal van de vereniging: Zorg er dan voor dat je tijdens die wedstrijd als enige dat materiaal gebruikt. Of desinfecteer het materiaal bij elk roulatiemoment.
  • Direct na afloop van de wedstrijd maak je het door jou gebruikte materiaal schoon door het te
  • desinfecteren.
  • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. Vul je bidon tussen de innings door zelf bij.
  • Gebruik geen kauwgom, tabaksproducten of zonnepitten om ‘spugen’ te voorkomen.
  • Houd bij de plate-conference de landelijke richtlijnen aan zoals geen handen schudden en 1,5 meter
  • afstand van elkaar houden.
  • Pak als plaatscheidsrechter zelf de wedstrijdballen in de dug-out en houd daarbij 1,5 meter afstand van elkaar aan. Een batboy/-girl is niet toegestaan.
  • Houd bij contact met sporters en/of stafleden voor, tijdens en na afloop van een wedstrijd 1,5 meter
  • afstand van elkaar aan. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij het doorgeven van wissels of bij een protestactie door een coach.
  • Contact met sporter in slagperk en met veldspelers: Vermijd ‘social talks’ in het veld (bijvoorbeeld bij het honk tussen een honkloper, honkman en scheidsrechter). Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar aan.
  • Contact met achtervanger: Houd zoveel ruimte aan als praktisch mogelijk is tussen jouw positie en de achtervanger. Raak de achtervanger niet aan (bijvoorbeeld 'leunen').
  • Zoek tijdens een wedstrijd collega-scheidsrechters alleen op voor overleg indien dit strikt noodzakelijk is.
  • Houd daarbij 1,5 meter afstand van elkaar aan.
  • Beperk de bezoeken aan de werpheuvel en het gegroepeerd overleg met en tussen sporters conform de in de spelregels vastgelegde aantallen.
  • Afhandelen wedstrijd (bijvoorbeeld invullen DWF, strafformulier, protestformulier): De thuisspelende vereniging dient voor een ruimte zorg te dragen waar de scheidsrechter(s)/bondsscorer(s) na afloop van de wedstrijd de afhandeling van de wedstrijd (invullen DWF, strafformulier, protestformulier) kunnen regelen en waarbij 1,5 meter afstand van elkaar kan worden gehouden.
  • Voor bondsofficials geldt: beperk je aanwezigheid op de accommodatie na afloop van de wedstrijd. Blijf niet 'lang hangen'.

  Voor ouders/verzorgers:

  • Zorg ervoor dat persoonlijke spullen en eigen materiaal van je kind van een duidelijk merkteken zijn voorzien

  Bij uitwedstrijden

  • Bij vervoer van en naar uitwedstrijden gelden de RIVM richtlijnen:
  • Personen uit verschillende huishoudens mogen bij elkaar in de auto
  • Een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.