Telefoonnummer clubhuis: 0164-245618

Wizards of Boz

 Honk- en softbalvereniging

Bestuur

Op dit moment bestaat het dagelijks bestuur uit een gekozen voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze bestuursleden hebben zitting voor de duur van drie jaar. Het dagelijks bestuur wordt aangevuld met een vaste afgevaardigde vanuit de TC, AC, PR Commissie, (Jeugdcommissie) en de terreinmanager. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het totale honk- en softbalbeleid. Zij onderhoudt contacten met de KNBSB en de gemeente Bergen op Zoom en zorgt er voor dat alle commissies binnen de vereniging zich houden aan hun taken en verantwoordelijkheden.